Zapytanie rektora o wyjazdy, wynagrodzenia

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

Widząc determinację JM Rektora w dociekaniu prawdy oraz  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom JM Rektora związanych z chęcią szybkiego zażegania problemu wizerunkowego, jaki obecnie powstał na Politechnice Opolskiej, działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. ZAPYTANIE  do Rektora Prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w sprawie organizacji Jego wyjazdów służbowych oraz Dyrektora Biura Rektora mgra Wojciecha Najdy.

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez Pana Rektora oraz najwyższe władze Politechniki Opolskiej wysiłki, nakierowane są wyłącznie na dynamiczny rozwój naszej uczelni oraz budowanie jej silnej pozycji w regionie, Polsce i na świecie. Z pewnością odpowiedzi na zawarte w ZAPYTANIU pytania, jedynie potwierdzą słuszność przedstawionej powyżej tezy. Zrozumiałym jest również fakt, że w obecnej sytuacji, przeprowadzanie przez JM Rektora autokotroli czy też autoaudytu może zostać źle odebrane przez społeczność naszej Uczelni oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Senatu Politechniki Opolskiej, pozwalamy sobie jako uprawniony do tego Związek Zawodowy na zadanie pytań, których treść zamieszczamy poniżej.

Niniejsze ZAPYTANIE dotyczy wyłącznie potwierdzenia zasadności kosztów ponoszonych w związku z wyjazdami służbowymi, merytorycznej potrzeby brania w nich udziału, czasu ich trwania, uzyskanych mierzalnych rezultatów oraz źródeł finansowania wyjazdów i kwot, jakie na ten cel zostały przeznaczone.

 

ZAPYTANIE WYJAZDY

 

W związku z wypowiedzią na Radzie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dra hab. inż. Sławomira Szymańca cyt.: …„Proszę Państwa wypowiem się w tej sprawie, ale powiem tak jak nie wiadomo o co chodzi to wiadomo chodzi o pieniądze. Wydaje mi się że tutaj jest sprawa jednoznaczna, szkoła jest w trudnej sytuacji ekonomicznej, oby nie była w gorszej i dlatego żeby nie była w gorszej Senat podjął taką uchwałę. Dziękuję bardzo (…)Tak i to jest wyjaśnienie wszystkiego. Kolejna rzecz jest taka, mianowicie tego też nie powinienem powiedzieć, więc ja tego nie powiedziałem. Pod koniec roku Związki zawodowe pożyczyły Rektorowi pieniądze. Czy mam to skomentować? No nie pożyczały by pieniędzy gdyby Rektor nie musiał na coś tych pieniędzy pożyczyć. Ja tego nie powiedziałem, oczywiście Rektor pieniądze oddaje, Rektor pieniądze oddaje wtedy kiedy przychodzi transza. Proszę zwrócić uwagę, Rektor pożyczył od Związków Zawodowych pie-nią-dze. Ja tego nie powiedziałem”…  działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. następujące ZAPYTANIA  do Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa:

ZAPYTANIE ZFSS

ZAPYTANIE REPREZENTACJA

 

W związku z działaniami oszczędnościowymi jakie w ostatnim czasie maja miejsce na Politechnice Opolskiej, w szczególności takimi, które bezpośrednio wpłynęły lub w niedługim czasie wpłyną na poziom wynagrodzenia pracowników (między innymi: nieprzedłużenie w 2016 roku podwyżek, zmniejszenie liczby godzin nadliczbowych, likwidacja wynagrodzenia za prowadzenie prac dyplomowych oraz niezaliczanie do pensum przedmiotów specjalistycznych prowadzonych przez opiekunów naukowych z doktorantami) działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. ZAPYTANIE  do prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa w zakresie prowadzonej przez Rektora polityki w obszarze kształtowania wynagrodzeń pracowniczych na Politechnice Opolskiej. Odpowiedź na postawione pytania w przedmiotowym ZAPYTANIU jest zapewne bardzo interesująca nie tylko dla Związków Zawodowych ale z całą pewnością także dla większości z Państwa, bowiem w obecnej sytuacji zasadne jest pytanie czy ogólnie obowiązujący, przynajmniej wśród grona nauczycieli akademickich i pracowników administracji, od kilku lat trend spadku wynagrodzeń realizowany w różnych formach, w takim samym stopniu dotyka władze uczelni, czy też jest wręcz przeciwnie. Wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że Pan Rektor chcąc pokazać swoją bliskość i solidaryzowanie się z całą społecznością akademicką Politechniki Opolskiej, z przyjemnością pokaże, że sobie jako pierwszemu zawsze obniżał pensję i nie będzie w przypadku tej informacji zasłaniał się dobrem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę, jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszej INTERPELACJI złożonej na Senacie Politechniki Opolskiej.

ZAPYTANIE WYNAGRODZENIA

 

W związku z zapisami Statutu Politechniki Opolskiej § 23 ust. 5. Uprawnionym do podpisywania wszelkich umów, zmian do umów oraz dokonywania innych czynności prawnych w imieniu Uczelni z osobą pełniącą funkcję rektora Uczelni jest pierwszy zastępca rektora, z wyjątkiem spraw i czynności prawnych, w których Uczelnię wobec rektora reprezentują właściwe organy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,   działając na podstawie USTAWY  z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 234) oraz USTAWY z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198), Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej złożył w dniu 04.07.2018r. następujące ZAPYTANIE  do Rektora prof. dr hab. inż. Marka Tukiendorfa:

ZAPYTANIE PODPISY

 

Szczerze wierzymy jako Zakładowy Związek Zawodowy, że niniejsze ZAPYTANIA, są dla JM Rektora doskonałą okazją do podsumowania oraz zaprezentowania szerokiemu gronu społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej swoich osiągnięć, które niewątpliwie przekładają się na sukces całej Politechniki Opolskiej, a tym samym na każdego członka tej społeczności.

2 myśli nt. „Zapytanie rektora o wyjazdy, wynagrodzenia

 1. POlitechnik

  Wreszcie ktoś odważył się zadawać pytania . Odpowiednie pytania.
  Nie jest to łatwe. Gratuluje odwagi.
  Przypomnieć chce „Program Wyborczy 2016 – 2020 człowiek, kompetencje, współpraca” Pana prof. marka Tukiendorfa gdzie możemy się dowiedzieć o kondycji i wspaniałości Politechniki Opolskiej, inwestycjach w kapitał ludzki itd.
  A co dzisiaj pozostało? Wszystko co zostało wykonane za miliony rozpoczął jeszcze Pan prof. J. Skubis.

  Odpowiedz
 2. POlitechnik

  Przepraszam, że napisałem „marka” z małej litery.
  Nie było to zamierzone. Błąd przy pisaniu.
  Ni było zamiarem obrażania JM Rektora poprzez pisanie jego imienia małą litera.
  Za błąd przepraszam.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *