Miesięczne archiwum: Sierpień 2018

Odpowiedź na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r.

Szanowni Państwo

W ostatnim czasie media stały się forum, na którym rozgrywa się konflikt pomiędzy grupą pracowników Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej, będącymi jednocześnie Członkami Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej, a JM Rektorem tejże Uczelni. Prof. Marek Tukiendorf wobec tej grupy osób podjął działania z naruszeniem prawa, co już zostało stwierdzone przez niezależne organy, a kolejne z nich są obecnie badane.

Jesteśmy świadomi, że fakt upublicznienia i przeniesienia konfliktu na łamy mediów, niesłuży w żadnej mierze społeczności akademickiej. Nie możemy jednak stać biernie bez podejmowania jakichkolwiek reakcji, kiedy nasze dobre imię, najcenniejsza wartość, na które pracowaliśmy przez wiele lat, jest niszczone, a orężem w tej walce wykorzystywanym przez drugą stronę są pomówienia, niedomówienia i półprawdy. Nie chcemy i nie możemy też dłużej milczeć, gdy obserwujemy, w jakim kierunku zmierza Politechnika Opolska pod kierownictwem Rektora prof. M. Tukiendorfa. Jednocześnie wyrażamy wielki żal i smutek, że zamiast rozwiązywać spory i prowadzić dyskusję w ramach powołanych do tego organów takich jak Senat Uczelni czy też Rada Wydziału, Rektor zmusił nas do tej formy i poziomu komunikacji. Pod adresem www.zzppo.pl znajdziecie Państwo odpowiedź Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej na Oświadczenie Rektora Politechniki Opolskiej z dnia 03.08.2018r., w którym przedstawiamy jedynie fakty, pozostawiając Państwu do oceny, kto w tym sporze ma rację.

Tekst oświadczenia:

ZZPPO – Odpowiedź na Oświadczenie Rektora z 03.08.2018r.

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Podziękowania oraz zaproszenie

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

Dziękujemy za wszystkie spływające do nas słowa poparcia. To budujące, jak wiele jest osób, którym bliskie jest dobro Politechniki Opolskiej i które nie godzą się na traktowanie Naszej Uczelni oraz jej Pracowników w sposób przedmiotowy i instrumentalny.

Część z Państwa zdecydowała się już wstąpić do związku zawodowego. Pragniemy powitać nowych członków oraz zaprosić do wstępowania do Naszego Związku Zawodowego wszystkich, którym bliskie są podejmowane przez nas inicjatywy.

W związku z powtarzającymi się pytaniami ze strony zainteresowanych osób, poniżej krótka lista naistotniejszych odpowiedzi:

  • Wstąpienie do związku zawodowego wymaga jedynie wypełnienia deklaracji członkowskiej dostępnej pod adresem: Deklaracja członkowska ZZPPO .
  • Deklarację wystarczy wypełnić i wysłać jej zdjęcie lub skan na adres zwiazek.pracownikow@gmail.com.
  • W chwili obecnej z członkostwem w związku nie wiążą się żadne opłaty.
  • Lista członków związku zawodowego znana jest tylko najbliższemu gronu zaufanych osób zarządu związku. Władze uczelni nie są informowane oraz nie mają prawa żądać dostępu do informacji o członkach związku. Państwa członkostwo w związku pozostanie więc anonimowe, o ile nie postanowicie Państwo sami go ujawnić lub nie zwrócicie się do nas z prośbą o reprezentowanie Państwa w ewentualnej spornej sprawie z władzami uczelni.
  • Jeżeli zależy Państwu na zachowaniu anonimowości – warto oczywiście unikać odwiedzania strony związku z komputerów uczelni oraz wysyłania do nas wiadomości ze służbowych adresów e-mail. Znane są nam niestety przypadki, kiedy historia służbowej korespondencji wykorzystywana była przez władze uczelni w sposób co najmniej nieelegancki.

Zachęcamy do podjęcia wspólnego wysiłku o to, żeby na Politechnice Opolskiej zapanowały w końcu zasady swobody wymiany opinii, wzajemnego szacunku oraz uczciwości.

List do Ministra w sprawie zarobków Rektora i pracowników PO

Szanowni Państwo – Członkowie społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej

W związku z dochodzącymi do nas informacjami dotyczącymi polityki płacowej obecnego kierownictwa Politechniki Opolskiej, budzącymi wątpliwości natury prawnej i etycznej, przy braku jasnej i spójnej strategii działania Uczelni gwarantującej utrzymanie jej poziomu akademickiego, przedstawiamy stanowisko Naszego Związku Zawodowego w przedmiotowej sprawie, które skierowaliśmy na ręce Pana Ministra dr Jarosława Gowina.

List do Ministra

Liczymy na wsparcie z Państwa strony w wyjaśnieniu niniejszej kwestii. W razie jakichkolwiek uwag lub też pytań, uprzejmie proszę o kierowanie ich na nasz adres e-mail. Zapraszamy także na nasz profil https://www.facebook.com/zzppo 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz