Miesięczne archiwum: Listopad 2018

Informacje prasowe w zakresie rozstrzygnięć sądowych dotyczących nie udzielenia informacji publicznej przez Rektora Politechniki Opolskiej

Przedstawiamy wybrane linki do informacji prasowych

http://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,24214477,30-skarg-na-rektora-politechniki-opolskiej.html

https://niezalezna.pl/247426-problemy-z-dostepem-do-informacji-publicznej

https://www.pulshr.pl/zwiazki-zawodowe/rektor-uczelni-nie-udzielil-informacji-zwiazkowcom-zaplaci-grzywne,59215.html

 

Stanowisko ZZPPO w sprawie prawdopodobnie bezprawnego zwiększenia wymiaru zajęć dla doktorantów Politechniki Opolskiej

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy pismo nr DSW.WNP.6031.79.2018.6.MD z 21.09.2018 r. oraz Rozstrzygnięcie nadzorcze nr DWS.WNP.6031.79.2018.5.IP/MD z 17.09.2018 r. (które wpłynęło na Politechnikę Opolską 24.09.2018 r.) z MNiSW, potwierdzające w całej rozciągłości, iż w kwestii prawidłowości zwiększenia przez Rektora Politechniki Opolskiej wymiaru obowiązkowych godzin pracy (niepłatnych) doktorantom z 30 na 90 jest niezgodne z prawem.

W związku z powyższym oraz z kontekście potencjalnych konsekwencji organizacyjnych, prawnych i finansowych, jakie mogą wystąpić na całej Uczelni, uprzejmie proszę o zapoznanie się z przesłanymi dokumentami.

Sprawa jest dla mnie osobiście o tyle istotna, że od samego początku stałem na stanowisku, iż zarządzenie wydane przez JM Rektora w tej sprawie (nr 13/2018) naruszało obowiązujące przepisy. Dlatego też podjąłem daleko idące działania zmierzające do zbadania całości m.in. przez MNiSW, kierując tam stosowne pismo. W odpowiedzi uzyskałem informację, że moje stanowisko w tej sprawie jest jak najbardziej właściwe, a dodatkowo podkreślono, że było ono …” przejawem prawdziwej troski o jakość i prawidłowość stanowienia i stosowania prawa przez władze Uczelni”… W tej sytuacji jeszcze bardziej stają się zasadne pytania, które zawarłem w swoim oświadczeniu przedstawionym w dniu 25.04.2018 r. na posiedzeniu Senatu PO (w załączeniu – są tam też opisane skutki ekonomiczne).

Należy również podkreślić, że sprawa ta była jednym z dwóch oskarżeń wobec mojej osoby, które stały się podstawą rozwiązania ze mną umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Oczywiście nie bez znaczenia jest także pytanie, kto odpowiada za powstały nieporządek i kto poniesie konsekwencje?

Czy trzeba będzie wypłacić pieniądze za dodatkowe godziny doktorantów, które prawdopodobnie prowadzili niezgodnie z prawem bez należnej zapłaty i podstawy prawnej oraz czy konsekwencje znów poniesie cała Politechnika, czy może jednak osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy.

Zwracam także uwagę, że pomimo, iż w stosunku do Zarządzenia 13/2018 r. stwierdzono jego nieważność w dniu 17.09.2018 r. (zatem jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego), to doktoranci nadal mają zwiększoną liczbę godzin do odpracowania. Dlaczego Rektor doprowadza do takiej sytuacji?

Są to pytania, na które my, jako Związek Zawodowy Pracowników Politechniki Opolskiej, będziemy szukać odpowiedzi, zachęcając również do tego, abyście i Państwo, jako pracownicy Politechniki Opolskiej zadawali te same pytania Zarządowi Uczelni.

 

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Senatu 25.04.2018 r. cz.I

Załącznik nr 9 do protokołu z posiedzenia Senatu 25.04.2018 r. cz.II

Pismo z MNiSW 20.09.2018

MNiSW rozstrzygnięcie nadzorcze

 

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

Prof. dr hab. inż.

Paweł Frącz