Miesięczne archiwum: Marzec 2019

Stanowisko ZZPPO w sprawie oświadczenia PO z dnia 26.03.2019 w sprawie kontroli PIP

Szanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej

Korzystając z okazji oraz chcąc by nawet z nieprzyjemnych spraw zawsze udawało się zrobić coś konstruktywnego i dobrego, w załączeniu przesyłam Stanowisko ZZPPO w sprawie Oświadczenia Politechniki Opolskiej z 26.03.2019 r. w sprawie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w Politechnice Opolskiej, które w dniu dzisiejszym w godzinach porannych zostało skierowane do Rektora prof. Marka Tukiendorfa. Ponadto wysyłam Państwu prezentację dotyczącą spotkania w dniu 26.03.2019 r. w sprawie planowanych przez Rektora PO podwyżek wynagrodzeń pracowników, którą otrzymaliśmy od Pani Kwestor.

Chcemy zaznaczyć, iż jako ZZPPO stoimy na stanowisku, że przeznaczenie przez Rektora kwoty na podwyżki pozwalającej na zwiększenie wynagrodzeń o średnio 77,13 zł brutto na jednego pracownika (przy założeniu, że podwyżki dostanie jedynie 503 pracowników – nauczycieli nieobjętych zmianą stawki od 1 stycznia 2019 r. oraz pracowników niebędących nauczycielami) oraz odpowiednio 45,62 zł brutto na jednego pracownika (dla przypadku, gdy wszyscy pracownicy dostaną podwyżkę), w świetle obietnic publicznie wygłaszanych jeszcze na początku br. przez prof. Marka Tukiendorfa o spodziewanej ich wysokości, nie możemy inaczej nazwać jak tylko skandalem.

Dlatego już dziś informujemy i obiecujemy, że pomimo licznych nacisków i prób dyskredytacji naszych osób, podejmiemy wszystkie prawem przewidziane działania mające na celu nie tylko wyjaśnienie polityki płacowej Rektora, ale również zasadności ponoszonych dzisiaj kosztów,
w szczególności tych, o których prof. Marek Tukiendorf tak „niechętnie” mówi publicznie – pomimo, że ciąży na nim taki Ustawowy obowiązek.

W załączeniu stanowisko ZZPPO:

2019-03-28 ZZPPO – informacja w sprawie kontroli PIP

Rada Dziekanów 25 03 2019 r.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Odpowiedź dla Przewodniczącej NSZZ „Solidarność”

Szanowna Pani dr hab. Maria Kalczyńska Przewodnicząca NSZZ „Solidarność”

W nawiązaniu do odpowiedzi Pani Przewodniczącej na mój List Otwarty, w pierwszej kolejności pragnę bardzo serdecznie podziękować za lekcję ortografii, której mi Pani była łaskawa udzielić. Nie jesteśmy idealni, bo jesteśmy tylko ludźmi, ze swoimi wadami, słabościami
i ułomnościami, czego Pani wystąpienie jest przykładem.

Zdanie „odmówiono nam ochrony związkowej wobec Pracodawcy” użyte w Liście Otwartym skierowanym do Pani, oznacza liczbę mnogą a nie pojedynczą – swoją drogą powinna Pani przewodnicząca pamiętać, ilu osobom odmówiła ochrony związkowej. Równie zastanawiające jest Pani sformułowanie: „sprawdzone fakty”. Warto zwrócić uwagę, Pani Przewodnicząca, że żyjemy w świecie nauki, posiadając stopnie i tytuły naukowe, nie zaś np. w świecie mediów, gdzie czasami „fakty” trzeba sprawdzać. W naszej rzeczywistości faktów sprawdzać nie trzeba, bo już ktoś wcześniej to za nas zrobił.

Nie sposób również nie podziękować za ocenę mojej osobowości. Wydaje się, że treść Pani wystąpienia najtrafniej podsumują słowa Juliana Tuwima – „Błogosławieni ci, którzy nie mając nic do powiedzenia, nie oblekają tego faktu w słowa”.

Z poważaniem

Przewodniczący ZZPPO

prof. dr hab. inż. Paweł Frącz

Pismo do Rektora PO w sprawie podwyżek wynagrodzenia

Do członków naszych Zakładowych Organizacji Związkowych dochodzą niepokojące informacje, iż wbrew zapisom USTAWY z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych w związku z art. 27 ust.3, po dniu 01.01.2019r. miały na Politechnice Opolskiej miejsce podwyżki wynagrodzenia dla wybranej grupy pracowników, bez uzgodnienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi.

Pragniemy przypomnieć, że zgodnie z ww. art. 27 ust. 3 ustalenie i zmienienie zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych wymaga UZGODNIENIA z Związkami Zawodowymi. Bez wątpienia podwyżki, również te indywidualne to podział środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na Uczelni, która jest jednostką sektora finansów publicznych.

Więcej w piśmie przekazanym do rektora 19.03.2019 r.

Link do wersji pdf: 19.03.2019-pismo-w-sprawie-indywidualnych-podwyżek