Zarząd

Zarząd

Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Opolskiej

1) Przewodniczący Zarządu – Tomasz Boczar,

2) Wiceprzewodniczący – Dariusz Zmarzły,

3) Sekretarz – Daria Wotzka